Tag: majja

  • 7 dhatus – 7 tkanek ciała

    Dhatus są podstawowymi tkankami ciała, utrzymującymi go w spójnej konstrukcji. Można powiedzieć, że dhatus to „element konstruujący”, który odpowiedzialny jest za całą strukturę ludzkiego ciała. Dzięki dhatus zostają zachowane funkcje poszczególnych organów, systemów i innych, ważnych części ciała. Ajurweda za pomocą 7 tkanek ciała (dhatus) wyjaśnia całą fizjologię człowieka. Każda tkanka wywiera specyficzny wpływ na…