Tag: buddyzm

  • Miłująca dobroć w praktyce: powrót do czucia ciała to powrót do serca

    Miłująca dobroć w praktyce: powrót do czucia ciała to powrót do serca

    W wielu szkołach duchowych mówi się o właściwościach serca, a jedną z centralnych właściwości serca jest miłująca dobroć. Różne ścieżki medytacyjne definiują ją nieco inaczej, np. u Buddy jest to uczucie porównywalne do „miłości matki do jedynego syna”, w Jogasutrach Patańdźalego – bardziej postawa przyjaźni, a dla sufich – definiując tu za moim mężem Maćkiem…