Charaka, twórca słynnego dzieła na temat ajurwedy – Charaka Sanhita – podaje kilka ważnych elementów, na które należy zwracać uwagę podczas diagnozy:

  • Która dosza jest w nierównowadze?
  • Która dhatu (tkanka ciała) jest w nierównowadze?
  • Jakie jest agni (ogień trawienny, metabolizm)?
  • Wiek
  • Siła
  • Czas / pora roku / otoczenie
  • Nawyki
  • Dieta
  • Umysł

Specjalista ajurwedy za pomocą obserwacji pacjenta oraz rozmowy, a w razie potrzeby także badania palpacyjnego, ustala prakriti (konstytucję psychofizyczną) osoby badanej, jak również ocenia które właściwości są wytrącone z równowagi (np. suchość, ciężkość, zimno, mobilność etc.) Zwraca również uwagę których tkanek lub organów dotyczy zaburzenie. Charaka podkreśla również, że podczas diagnozy ważne jest, czy nasz metabolizm (agni) jest mocny czy słaby. Wiek i siła osoby poddającej się diagnozie a także pora roku czy otoczenie, w którym przebywa taka osoba są ważne. Ponadto Charaka wspomina, że w procesie diagnozy i leczenia za pomocą ajurwedy, musimy wziąć pod uwagę nawyki, dietę oraz stan umysłu pacjenta. Ganeś Mohan podkreśla, że dokonując pewnych zmian nawyków, musimy to robić stopniowo by nie doprowadzić do powstania chorób. Musimy ustalić priorytety w leczeniu, dzięki czemu podejmujemy się usunięcia nawyku, który powoduje największe zaburzenia w organizmie. Dopiero po wykorzenieniu tego nawyku, możemy przejść do pracy nad następnym. Ocena stanu umysłu jest bardzo istotna w procesie leczenia, ponieważ musimy ocenić gotować pacjenta do zastosowania określonych zaleceń (np. musimy wiedzieć, czy pacjent jest na tyle zdyscyplinowany i otwarty by wykonać zalecane przez nas ćwiczenia, czy tylko można mu zapisać jakieś leki, zioła).