Tag: hazrat inayat khan

  • O zdrowiu z medytacyjnej perspektywy – nauki sufich

    O zdrowiu z medytacyjnej perspektywy – nauki sufich

    Praktyka jogi, medytacji, mistycyzmu nie ma odrywać nas od życia, ma nas zbliżać do rzeczywistości. Dlatego indyjscy mistycy niejednokrotnie podejmowali też tematy życia codziennego, w tym tak ważny temat naszego zdrowia. Spójrzmy, jak do tematu zdrowia podchodzili indyjscy sufi. Czym jest choroba? Choroba jest brakiem spójności, zarówno w fizycznej jak i umysłowej sferze (…). Co…