Mogłoby się wydawać, że najbardziej istotnym elementem podczas diagnozy, zarówno siebie jak i innych, jest określenie swojej doszy, swojej konstytucji psychosomatycznej. Często jednak taka informacja powoduje zaszufladkowanie nas do pewnej grupy i działanie tylko w jej obrębie. Tak naprawdę jest to złe podejście. Umieszczenie się w systemie dosz, jest jednym, ale nie najważniejszym, z elementów branych pod uwagę podczas diagnozy. Ganeś Mohan powiedział, że najbardziej istotnym zagadnieniem w procesie leczenia są czynniki wytrącone w organizmie z równowagi, ponieważ to one powodują dysharmonię w ciele (niezależnie czy są związane z naszą dominującą konstytucją psychosomatyczną, czy też nie).

W pierwszym dniu warsztatów, dostaliśmy ankietę do wypełnienia by określić swoją doszę. Kategorie podzielone były na dwie części, z których pierwsza dotyczyła cech fizycznych, a druga psychicznych. Po zakończeniu testu, wypisanych zostało kilka wyników na tablicy i okazało się, że najwięcej było osób o konstytucji Pita. Ganeś powiedział, że prawie 50% populacji to osoby Pita, 30% Vata, a 20% Kapha. Podkreślił też, że przeglądając test, musimy sobie zadać pytanie, która cecha (z testu) powoduje u nas nierównowagę i od niej zacząć leczenie, doprowadzając do jej wzrostu lub spadku. Jest to tak istotne ponieważ np. osoba typu pita może mieć zaburzony czynnik suchości związany z doszą vata. Należy również pamiętać, że przy leczeniu rozpatrujemy tylko cechy fizyczne, takie jak (budowa ciała, waga, skóra kolor oczy, włosów, usta, zęby, paznokcie, policzki, brzuch, stawy, apetyt, trawienie, pragnienie, wydalanie, aktywność fizyczna) a nie mentalne (aktywność umysłowa, emocje, pamięć, sny, sen, mowa oraz finanse). Dzieje się tak ponieważ równoważąc te pierwsze wpływamy (nie bezpośrednio) na poprawę jakości tych drugich, mentalnych, nigdy odwrotnie. Ganeś podkreślił też, że cechy mentalne ulegają czasami bardzo znaczącej zmianie, gdy ktoś podejmuje jakieś metody samorozwoju np. jogę.

Rozpatrując te cechy, musimy zdawać sobie sprawę z istnienia 20 właściwości, o których pisał Charaka. Właściwości te są połączone w 10 par, z których tylko 3 są najbardziej istotne.

Ciepły

Zimny

Lekki

Ciężki

Oleisty

Suchy

Często postrzegamy te właściwości w niewłaściwy sposób, rozumiejąc je zbyt poważnie, np. `ciężki`: wcale nie oznacza, że ktoś jest ciężki czy gruby. `Ciężki` odnosi się do trawienia i przemiany materii. Jeżeli zjemy posiłek, to on może wywołać uczucie ciężkości, spowodować złe trawienie. `Suchy` w stawach może prowadzić do ich degradacji, powstawania artretyzmu, wysuszenia skóry. Jedzenie pewnych pokarmów czy wykonywanie pewnych działań daje określone efekty, które są widoczne w naszym organizmie. Naszym zadaniem jest nauczyć się je dostrzegać i tak pracować, aby utrzymywać je w pożądanej równowadze

Mogło by się wydawać, że najbardziej istotnym elementem podczas diagnozy, zarówno siebie jak i innych, jest właśnie określenie swojej doszy, swojej konstytucji psychosomatycznej. Często jednak, taka informacja powoduje zaszufladkowanie nas do pewnej grupy i działanie tylko w jej obrębie. Tak naprawdę to złe podejście. Umieszczenie się w systemie dosz, jest jednym, ale nie najważniejszym, z elementów branych pod uwagę podczas diagnozy. Ganeś Mohan powiedział, że najbardziej istotnym zagadnieniem w procesie leczenia są czynniki wytrącone w organizmie z równowagi, ponieważ to one powodują dysharmonię w ciele (niezależnie czy są związane z naszą dominującą konstytucją psychosomatyczną czy też nie).

W pierwszym dniu warsztatów, dostaliśmy ankietę do wypełnienia by określić swoją doszę. Kategorie podzielone były na dwie części, z których pierwsza dotyczyła cech fizycznych, a druga psychicznych. Po zakończeniu testu, wypisanych zostało kilka wyników na tablicy i okazało się, że najwięcej było osób o konstytucji Pita. Ganeś powiedział, że prawie 50% populacji to osoby Pita, 30% Vata, a 20% Kapha. Podkreślił też, że przeglądając test, musimy sobie zadać pytanie, która cecha (z testu) powoduje u nas nierównowagę i od niej zacząć leczenie, doprowadzając do jej wzrostu lub spadku. Jest to tak istotne, ponieważ np. osoba typu pita może mieć zaburzony czynnik suchości związany z doszą vata. Należy również pamiętać, że przy leczeniu rozpatrujemy tylko cechy fizyczne, takie jak (budowa ciała, waga, skóra kolor oczy, włosów, usta, zęby, paznokcie, policzki, brzuch, stawy, apetyt, trawienie, pragnienie, wydalanie, aktywność fizyczna) a nie mentalne (aktywność umysłowa, emocje, pamięć, sny, sen, mowa oraz finanse). Dzieje się tak, ponieważ, równoważąc te pierwsze wpływamy (nie bezpośrednio) na poprawę jakości tych drugich, mentalnych, nigdy odwrotnie. Ganeś podkreślił też, że cechy mentalne ulegają czasami bardzo znaczącej zmianie, gdy ktoś podejmuje jakieś metody samorozwoju np. jogę.

Rozpatrując te cechy, musimy zdawać sobię sprawę z istnienia 20 właściwości, o których pisał Charaka. Właściwości te są połączone w 10 par, z których tylko 3 są najbardziej istotne.

Ciepły

Zimny

Lekki

Ciężki

Oleisty

Suchy

Często postrzegamy te właściwości w niewłaściwy sposób, rozumiejąc je zbyt poważnie, np. `ciężki`: wcale nie oznacza, że ktoś jest ciężki czy gruby. `Ciężki` odnosi się do trawienia i przemiany materii. Jeżeli zjemy posiłek, to on może wywołać uczucie ciężkości, spowodować złe trawienie. `Suchy` w stawach może prowadzić do degradacji stawów, powstawania artretyzmu, wysuszenia skóry. Jedzenie pewnych pokarmów czy wykonywanie pewnych działań daje pewne efekty, które są widoczne w naszym organizmie. Naszym zadaniem jest nauczyć się je dostrzegać i tak pracować, aby utrzymywać je w pożądanej równowadze.