Pancha pięć
Maha wielki
Bhuta być, stawać się

5 elementów 5 żywiołów

Pancha MahaBhutas – oznacza zatem pięć wielkich elementów. Według Ajurwedy każdy człowiek (mikrokosmos) jest nierozerwalnie zintegrowany z otaczającym go światem (makrokosmosem). Cały Wszechświat, a co za tym idzie również to, co się w nim znajduje (człowiek, zwierzęta, rośliny, minerały, wszystkie organizmy żywe) składa się z pięciu elementów: Eter (przestrzeń), Powietrze, Ogień, Woda oraz Ziemia. Eter jest to żywioł o cechach miękkości, lekkości, subtelności. Powietrze jest lekkie, subtelne, ale również zimne, suche i ostre. Gorąco, subtelność, ostrość oraz lekkość, wilgoć i przejrzystość to cechy charakterystyczne dla żywiołu Ognia. Właściwości Wody to ciekłość, oleistość, miękkość, kleistość, powolność, natomiast Ziemi – ciężkość, szorstkość, twardość, stabilność, trwałość, grubość, jasność.[1]

Człowiek, w skali Wszechświata jest mikrokosmosem, i w nim również przejawia się pięć żywiołów. Eter manifestuje się w pustych przestrzeniach wewnątrz ciała, np.: ustach, nosie, brzuchu, klatce piersiowej, przewodzie pokarmowym i układzie oddechowym oraz w naczyniach krwionośnych, limfatycznych, w komórkach i tkankach. Powietrze związane jest z ruchem i przemieszczaniem się, więc w ciele będzie się objawiało ono ruchem mięśni, biciem serca, skurczami płuc, perystaltyką jelit oraz przepływem impulsów nerwowych. Ogień, jako trzeci element, związany jest z metabolizmem i przemianą materii. Właściwością Ognia jest kontrola temperatury ciała, trawienie, procesy myślowe oraz widzenie. Woda manifestuje się w wydzielaniu soków trawiennych, gruczołów ślinowych, w błonach śluzowych, w plazmie i cytoplazmie. Aby tkanki oraz organy wewnętrzne mogły prawidłowo funkcjonować, niezbędna jest również woda. Ziemia natomiast odpowiedzialna jest za najbardziej twarde i stabilne elementy ludzkiego organizmu: kości chrząstki, paznokcie, mięśnie, ścięgna oraz skórę i włosy.[2]

Pięć elementów manifestuje się w funkcjonowaniu pięciu zmysłów, które z kolei kojarzone są z pięcioma organami zmysłowymi.

Element Zmysły Organ zmysłowy Działanie Organ działania
Eter Słuch Ucho Mowa Organy mowy
Powietrze Dotyk Skóra Chwytanie Dłoń
Ogień Wzrok Oczy Chodzenie Stopa
Woda Smak Język Prokreacja Genitalia
Ziemia Węch Nos Wydalania Odbytnica


[1]Rhyner H,H, „Zdrowo, młodo i radośnie z Ajurwedą. Łagodna koncepcja medyczna”, Oficyna Wydawnicza „Aster”, Kraków 2000.

[2]Lad V, „Ajurveda starożytna medycyna dalekiego wschodu”, Wydawnictwo „KOS”, Katowice

Zapisz się na mój newsletter o jodze i aujrwedzie, którym wysyłam ciekawe materiały i informacje o moich inicjatywach. Bądźmy w kontakcie!

Pełną politykę prywatności Pracowni Jogi Macieja Wieloboba, która jest administratorem danych, przeczytasz tutaj.

You have Successfully Subscribed!